Nói không với thực phẩm nhiều đường hay chất béo, thịt đỏ, đồ ngâm muối...