Tốt nhất là không ăn bim bim bánh ngọt chế biến sẵn! Ít nhiều cũng không tốt đến sức khỏe chúng ta!

Hãy chia sẽ để phòng tránh!