Hạn chế ăn bánh snack đặc biệt là khoai tây chiên nhé