Việc chế biến thủ công và rất mất vệ sinh của những người sản xuất làm xấu đi hình ảnh của món ăn "vạn người mê"

Hãy chia sẽ để mọi người phòng tránh nhé!