Cafe nguyên chất hòa tan lâu trong nước còn cafe hóa chất rất mau hòa tan.