Lấy thịt heo 50k/kg biến thành thịt bò bán 150k/kg

Hãy chia sẽ để phòng tránh!