Các bạn có thường ăn đũa tre sử dụng 1 lần không? đây chính là nguồn gốc của nó