Xa tế, mắm nêm, tương ớt, giấm tinh luyện, mắm ruốc huế ...