Mực giả có nhiều trong bánh tráng trộn và đồ ăn sẵn