Khí Formaldehyd vượt tiêu chuẩn đến 125 lần, và vô số chất độc khác nếu chúng ta vô tình hít phải!