Hãy tránh xa nước ngọt đóng chai kể cả nước ngọt của những thương hiệu nổi tiếng.