Hãy coi chừng và đừng quá tin tưởng vào thuốc nhé các bạn