Hãy để ý hơn với các nốt ruồi ở trên cánh tay phải của bạn, nhất là khi số lượng của chúng đã bước sang số 11.

 sẽ đến với những biến chứng rất khó ngờ.

 

 trên cánh tay phải có mối liên quan đến cả toàn bộ nốt ruồi trên cơ thể. Đây được coi như là một phát hiện quan trọng trong việc nhận diện, chuẩn đoán và chữa trị bệnh kịp thời.

. Và người có nhiều hơn 11 nốt ruồi ở cánh tay phải thì sẽ có 100 nốt trên cơ thể.