Hay nhăn, thói xấu, khí hậu thay đôi ... là những nguyên nhân chính làm bạn trông già hơn trước tuổi