Theo công văn số 6577 ban hành ngày 13/04/2015 của cục quản lý dược bộ y tế. Các chất bảo quản có trong các nhãn hiệu: Pantene, Clear, Sunsilk, Harselin, Rejoice, Douple Rick, Essential phân phối trong nước đều nằm trong danh mục bị thu hồi.