Nếu bạn còn lo lắng làm sao để chọn những con cá không bị hóa chất mỗi lần đi chợ! Thì đây là một mẹo nhỏ để chọn món cá sạch cho gia đình bạn nhé!