Thịt bò giả rất mền, lỏng có thể chảy nước. Nếu cắt lát miến thịt bò giả ra ngửi sẽ không còn thấy mùi thịt bò và ngâm vào nước thường thì sẽ lợt màu đi do hóa chất đã được hòa tan bởi nước!