Những việc chúng ta làm hiện bây giờ mà hậu quả của nó, không ai khác mà chính chúng ta, bị ảnh hưởng. Chặt cây là tự giết mình!

Hãy chia sẽ để cùng bảo vệ môi trường bạn nhé ^^