Sữa ong chúa là thức ăn nuôi ong chúa do ong thợ nhả ra từ trong tuyến họng của ong thợ chứ không phải là sữa của con ong chúa. Cùng xem thêm video dưới đây để hiểu thêm về sữa ong chúa nhé!