Thuốc trừ sâu do ông Lê Văn Đáo được chế suốt 30 năm, có thể nếm thuốc trừ sâu để đo nồng độ ^^