Nội tạng của người không mắc bệnh tật và người bệnh đã mắc nhiều bệnh thì sẽ khác nhau như thế nào?