Tốt nhất là khi đi ngồi làm việc và khi đi ngủ không nên để điện thoại trong túi quần!

Hãy chia sẽ để phòng tránh!