Ông Phạm Văn Bé là một thầy giáo cấp 2 đã nghĩ hưu. Không có bằng cấp nào về bác sĩ, dược sĩ mà chỉ học lóm!