Lưng thẳng, tay thoải mái, làm tới đâu thở đến đó ...

Hãy chia sẽ điều tuyệt vời này với mọi người nhé ^^