Mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng các bạn có biết 70% bộ não là để hỗ trợ và xử lý thông tin cho mắt ! Khi mắt mỏi thì bạn sẽ đồng thời đau đầu, thế nên hãy tập bài này để thư giản mắt các bạn nhé