Giá là hạt đỗ nảy mầm có giá trị dinh dưỡng cao, có thể ăn sống hay chế biến đa dạng rất ngon và bổ. Giá đỗ giàu Vitamin, đặc biệt là Vitamin C, khoáng chất, Amino axit, protein và các chất có nguồn gốc thực vật.

Nguyên vật liệu:

1 xô đục lỗ

Đậu ngâm từ 7-8 tiếng (siêng thì nhặt những hạt nở nứt vỏ)

Nhiều tấm vải len (màu tối càng tốt)

Cách làm:

Đặt vải len xuống dưới đáy xô, bỏ đậu vào sao cho đều.

Tiếp tục đặt vải len lên chốc lớp đậu thứ 1 (nếu còn đậu thì làm lớp 3,4 ...)

Lớp trên cùng cũng trải vải len và đậy xô bằng 1 tấm vải đen (để giá không tiếp xúc với ánh sáng làm mọc lá)

Để đáy xô rao nước vì nếu ngập nước giá sẽ bị úng

Cứ mỗi ngày tưới nước thì sau 3-4 ngày thì đậu xanh sẽ biến thành giá!